Boka din tid här

LIFE KINETIK

Träningsmetoden Life Kinetik är baserad på den senaste forskningen om hur den mänskliga hjärnan är uppbyggd och fungerar.

Var och en av oss har ungefär 100 miljarder hjärnceller – en enorm mängd och en enorm resurs för dina tankar, idéer och vardagliga färdigheter. Men trots att alla har samma potential är vi olika.

Vissa av oss är mer handlingskraftiga, har bättre minne och har lättare för att lära sig nya saker. Vad beror det på?

Svaret ligger i förbindelserna mellan våra hjärnceller. Hur effektiva vi är beror alltså inte på hur många hjärnceller vi har utan hur hjärncellerna samverkar med varandra.

Med koordinativa uppgifter, träning av det visuella systemet samt kognitiv träning utvecklar Life Kinetik din hjärna vilket medför bl.a. medför bättre koncentrationsförmåga, högre stresstålighet, bättre självförtroende, mer kreativitet samt många andra positiva effekter.

”Den största outnyttjade naturresursen i Sverige finns mellan våra öron”

Kontakta oss om du vill ha mer info om Life Kinetik.