funktionsmedicin

Vad är funktionsmedicin?

Funktionsmedicin är det medicinska område som fokuserar på själva grundorsakerna till varför en en person inte mår bra – eller inte presterar optimalt. En kropp i obalans signalerar symptom, som kan vara viktiga ledtrådar i kartläggningen av individens fysiska och psykiska hälsa.

En funktionsmedicinsk hälsocoach hanterar komplexa hälsoproblem och symtom. Utgångspunkt är att kroppens egen självläkande förmåga är stor om den bara ges rätt förutsättningar.

Så varför angripa symptom när man kan leva sig frisk? Det handlar om livsstil och om att skapa förutsättningar för att leva med god hälsa, hög energi och stort välmående – varje dag!

Läs mer om funktionsmedicin på www.funktionsmedicin.se
Vår facebooksida: https://www.facebook.com/nopaingetgain/
Vår instagram: https://www.instagram.com/getgain.se/

Boka tid för GetGains funktionsmedicinska hälsoundersökning

Vårt arbete med nya klienter inleds med en funktionsmedicinsk hälsoundersökning där individen sätts i fokus. Alla resultat presenteras pedagogiskt och överskådligt i samband med en livsstilsintervju. Allt för en ökad förståelse, motivation och inspiration.

Innehåll:

 • Blodprovspanel med 47-49 blodmarkörer
 • Mätning av muskelmassa, fettprocent, bukfetma mm.
 • Blodtryck, puls, syremättnad
 • Omfattande digital hälsoenkät
 • Livsstilsintervju
 • Personligt hälsointyg

Kostnad 3999 kr / 599 kr per månad        
*månadsvis avbetalningsplan via samarbete mellan GetGain och Resurs Bank  

Boka tid här

Funktionsmedicinska tester gör hälsa mätbart

GetGain mäter avvikelser ifrån en optimal hälsa. Via våra funktionsmedicinska hälsocoacher kan du nu få tillgång till en lång rad moderna hälsotester – helt utifrån dina behov samt ambitioner med din hälsa. Analyserna stödjer oss i vårt arbete och används för kost- tränings- och livsstilsråd på en högst individuell nivå. Vid uppföljningar kan vi sedan mäta de faktiska resultaten av din livsstilsförändring. Du blir motiverad att fortsätta leva sunt, vilket i sin tur minskar risken för uppkomst av ohälsa.

Kort urval av våra kompletterande funktionsmedicinska tester

 • Näringsstatus (Organic Acids)
 • Genetiska tester / DNA
 • Överkänslighet/allergi
 • Mage & Tarm / Dysbios
 • Könshormoner
 • Sköldkörtelhormoner
 • Kroppssammansättning

Ta kontakt med en av GetGains funktionsmedicinska hälsocoacher för att diskutera vilka labbtester som finns för att få en komplett bild av just dina hälsobesvär.
Kontakt: info@getgain.se